keo silicon

keo silicon

  • NH_00000000000000005
keo silicon chuyên dán nhựa,kính,tôn
 

công dụng chống ẩm,chống nươc