Keo w601

  • NH_00000000000000005

Keo siêu dính W601 dính không để lại vệt trắng, thời gian dính nhanh khô, bám dính tốt độ bền cao

Keo siêu dính W601 dính không để lại vệt trắng, thời gian dính nhanh khô, bám dính tốt độ bền cao