Liên hệ

Cnc Thành Long

TPHCM

: 1e, Quốc Lộ 1a, Khu phố 2, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tphcm

: 01634234397 MR.HIẾU

TPHCM

: 1e, Quốc Lộ 1a, Khu phố 2, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tphcm

: 0964 164 964 MS.LOAN

TPHCM

: 1e, Quốc Lộ 1a, Khu phố 2, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tphcm

: 0938 054 233 MS.NGUYỆT

TPHCM

: 1e, Quốc Lộ 1a, Khu phố 2, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tphcm

: 0909 523 828 MS.THƯƠNG

HÀ NỘI

: 139 Chợ Đường Cái, Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên

: 0964 686 619 MS.HỒNG

: baolongcnc@gmail.com

HÀ NỘI

: 139 Chợ Đường Cái, Đình Dù, Văn Lâm, Hưng Yên

: 0964 915 719 MS.TRANG

: cnc123lazer@gmail.com